privacy policy bg

JURIDISK INFORMATION

Välkommen till BFGoodrich webbplats.

Ansvarig utgivare för webbplatsen är:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
Frankrike

Vi ber dig vänligen läsa igenom användarvillkoren noggrant innan du använder webbplatsen.

BFGoodrich är ett företag som ägs av Michelingruppen som säljer däck under varumärket BFGoodrich.

Artikel 1. SYFTE

Dessa allmänna villkor syftar till att fastställa de regler för användning som är aktuella för tillgång till och användning av information på BFGoodrichs webbplats www.bfgoodrich.se. Vid varje anslutning till webbplatsen www.bfgoodrich.se ska regler och villkor respekteras. Denna information kan ändras eller uppdateras när som helst. Användning av webbplatsen www.bfgoodrich.se medför att användaren accepterar dessa villkor. Om användareninte accepterar villkoren som anges i detta dokument, rekommenderar vi dig att inte använda webbplatsen.

Artikel 2. TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN

BFGoodrich strävar efter, men garanterar inte, att göra webbplatsen tillgänglig för alla. Det kan hända att webbplatsen ligger nere till följd av underhåll, uppdateringar eller tekniska problem. BFGoodrich kan inte hållas ansvarig för dessa avbrott och de konsekvenser som härigenom kan uppstå för användaren.

Artikel 3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehållet (data, ljud, information, illustrationer, logotyper, varumärken etc.) som syns och är tillgängligt på webbplatsen www.bfgoodrich.se skyddas av upphovsrätt och andra immaterialrättigheter och är utgivarens exklusiva egendom. All kopiering, återgivning, representation, anpassning, förändring, modifiering samt distribution av innehållet på BFGoodrichs webbplats, helt eller delvis, även om det tillhör tredje part, är under alla omständigheter olaglig, förutom om det är en enstaka kopia på en dator avsedd för privat bruk. Innehållet på webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande och sådana ändringar genomförs utan några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, som kan ge rätt till ersättning. Information och bilder på webbplatsen skyddas enligt upphovsrättslagen © 2013 BFGoodrich eller upphovsrätt tillhörande Goodrichs partners. Logotyperna är registrerade varumärken.

Artikel 4: ANVÄNDNING AV DOKUMENT

Inga dokument från webbplatsen www.bfgoodrich.se får kopieras, reproduceras, publiceras, laddas ner, läggas ut, sändas eller distribueras i någon som helst form, förutom vid nedladdning av bekräftelser på registreringar eller om det i övrigt sker för personligt och icke-kommersiellt bruk. Användaren måste då ange materialets upphovsman och/eller licensgivare. Ändring eller modifiering av dessa dokument eller användning för andra ändamål än de ovannämnda innebär intrång i BFGoodrichs eller tredje parts immateriella rättigheter.

Artikel 5 : E-POSTMEDDELANDEN

För att kommunicera med BFGoodrich bör användarna fylla i e-postformuläret som finns på webbplatsen www.bfgoodrich.se. De svar som kommer från BFGoodrich får inte användas i marknadsföringssyfte, PR eller annan kommersiell verksamhet.

Artikel 6. ANSVARSBEGRÄNSNING

Dokument och information på www.bfgoodrich.se tillhandahålls i ”befintligt skick”, utan någon som helst garanti, vare sig uttryckt eller underförstådd. BFGoodrich förbehåller sig rätten att ändra eller korrigera innehållet på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande. BFGoodrich ansvarar inte för och kan inte ställas till svars för angrepp på användarens dator i form av datorvirus eller annan skadlig programvara. Det är användarens skyldighet att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda sin dator och programvara från att smittas av virus som cirkulerar på Internet. BFGoodrich, eller dess anställda, leverantörer eller partners som nämns på webbplatsen kan inte hållas ansvariga vid ett eventuellt åtal om ansvar för användares eventuella brott mot villkoren eller missbruk av information som tillhandahålls på webbplatsen som orsakar direkt eller indirekt skada, särskilt av finansiell eller kommersiell natur.

Webbplatsen www.bfgoodrich.se kan innehålla länkar till BFGoodrich partners eller tredje parts webbplatser. BFGoodrich har ingen kontroll över dessa webbplatser och bär därför inget ansvar för dessa webbplaster i något hänseende, inklusive deras tillgänglighet, innehåll, reklam, produkter och/eller tjänster. BFGoodrich är således inte ansvarig för direkt eller indirekt skada som kan uppkomma i samband med en användares tillgång till en partners webbplats eller användning av denna. BFGoodrich frånsäger sig allt ansvar för information, material och mjukvara som tillhandahålls av webbplatser som är länkade från www.bfgoodrich.se.

Viss information som finns på www.bfgoodrich.se tillhandahålls av underleverantörer till BFGoodrich. Dessa underleverantörer till BFGoodrich bär fullt ansvar för information och tjänster som de tillhandahåller på webbplatsen www.bfgoodrich.se. BFGoodrich skall inte hållas ansvarig för felaktigheter, störningsmoment eller förseningar i överföringen av sådan information samt deras konsekvenser.

Artikel 7: DOMSRÄTT OCH TILLÄMPLIG LAG

Tvister som rör webbplatsen eller dess villkor ska prövas av domstolen i Clermont-Ferrand och fransk lag tillämpas, oavsett de allmänna lagvalsreglerna. Jurisdiktion och lagval vid konsumenttvist regleras i lag. Användning av webbplatsen www.bfgoodrich.se tillkännager godkännande av dessa villkor. Om någon del av dessa allmänna villkor visar sig vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa av någon anledning, ska detta inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de övriga villkoren. 


Utgivare av webbplatsen :

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
+353 1 7063476

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Peyman Sabet, Verkställande Direktör
Michelin Nordic AB
Box 47 175
100 74 STOCKHOLM