privacy policy bg

INTEGRITETSPOLICY

Sammanfattning

BFGoodrich är mån om att skydda dina personuppgifter och vi vill vara tydliga och öppna med vilken information vi samlar in och hur vi använder den. I den här policyn förklarar vi hur vi behandlar alla personuppgifter som vi samlar in när du använder vår webbplats eller våra digitala tjänster, eller som du lämnar till oss. 


1. Vilka vi är och hur vi kan kontaktas
Vårt fullständiga juridiska namn är BFGoodrich Nordic AB, och vi är personuppgiftsansvarig när du använder vår webbplats och våra digitala tjänster. Om du behöver kontakta oss har du flera möjligheter:

 • du kan e-posta oss på legal.general@michelin.com
 • du kan skriva brev till oss till BFGoodrich Nordic AB, Box 47 175, 100 74 Stockholm
 • eller kontakta oss per telefon 020 - 0883976

2. Om vår personuppgiftsansvarige
Alla hos BFGoodrich är noga med att skydda och respektera din integritet men vi har också en personuppgiftsansvarig som hanterar alla aspekter av personuppgifter hos BFGoodrich. Du kan kontakta vår personuppgiftsansvarige genom att e-posta till legal.general@michelin.com.

3. Andra policyer och annan information som du bör läsa
Den här integritetspolicyn innehåller all information du behöver om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter på vår webbplats, men det finns också information på några andra platser som vi uppmanar dig att läsa. 

 • Kompletterande integritetspolicyer
 • Vår policy för cookies
 • Våra användarvillkor för webbplatserna
 • Länkade plattformar

 

Kompletterande integritetspolicyer

Det här är vår huvudsakliga integritetspolicy när du använder BFGoodrichs webbplatser och digitala tjänster och produkter. Det kan emellertid finnas kompletterande information i en integritetspolicy för specifika digitala produkter och tjänster. Läs dessa policyer när du registrerar dig för eller prenumererar på dessa produkter eller tjänster.

Vår policy för cookies

När du använder vår webbplats eller andra digitala produkter och tjänster som vi tillhandahåller kan information samlas in via cookies för att skilja dig från andra användare av vår webbplats och andra digitala produkter och tjänster. Vi har en separat policy för cookies som förklarar hur vi använder dem och i vilket syfte. Läs vår policy för cookies här.

Användarvillkor

Våra användarvillkor för webbplatser anger villkoren för att använda våra webbplatser och de ska läsas tillsammans med denna integritetspolicy. Du kan läsa våra användarvillkor för webbplatser här

Länkade plattformar

Vår webbplats kan ibland innehålla länkar till och från webbplatser och digitala plattformar som tillhör våra nätverk, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser bör du vara medveten om att dessa har en egen integritetspolicy och att vi inte har något ansvar eller några skyldigheter för dessa policyer. Kontrollera därför deras policyer innan du lämnar några personuppgifter till dessa webbplatser.

4. Information vi kan samla in från dig
I det här avsnittet anges:

 • hur vi samlar in dina personuppgifter
 • vilka kategorier av uppgifter som vi samlar in
 • hur vi avser att använda informationen vi samlar in
 • den rättsliga grund vi tillämpar för att behandla den insamlade informationen
 • där möjligt, hur länge vi sparar uppgifterna eller kriterierna för att avgöra det

Vi kan samla in och lagra följande uppgifter om dig:

Insamlade uppgifter 

Syfte/verksamhet

Typ av uppgifter

Rättslig grund för behandling

Lagringsperiod

Uppgifter du lämnar till oss när du deltar i en tävling eller ett erbjudande ("tävlingsuppgifter").

För att vi ska kunna skicka dig ytterligare information om tävlingen eller ett pris om du vinner en tävling. Om inget annat anges när vi samlar in dina uppgifter använder vi dessa enbart för att hantera och administrera tävlingarna eller erbjudandena.

Tävlingsuppgifter kan exempelvis innefatta ditt namn och din fullständiga adress, e-mailadress och telefonnummer.

Genomförandet av ett avtal mellan dig och oss om att delta i tävlingen eller erbjudandet.

Om vi inte angett en särskild lagringstid vid tidpunkten för den aktuella tävlingen, behåller vi dina personuppgifter så länge som det behövs för att administrera tävlingen. Uppgifterna raderas efter att erbjudandet eller tävlingen är avslutad och vinsten levererats.

Uppgifter du lämnar till oss när du fyller i en recension på ratings & reviews.  ("recensionsuppgifter").

För att samla in uppgifter om en specifik fråga, exempelvis våra tjänster till dig.

Uppgifterna kan bestå av ditt fullständiga namn, din e-postadress och andra personuppgifter som krävs.

Vi använder våra berättigade intressen vid övervakning och förbättring av våra produkter och tjänster till våra kunder och användare som rättslig grund för att behandla recensionsuppgifter.

Om vi inte har angett en särskild lagringstid vid tidpunkten då du lämnar en recension på ratings & reviews, sparas uppgifterna endast så länge som de är relevanta och nödvändiga att spara i förhållande till ändamålet och vad som tillåts enligt lag.

I många fall är undersökningar, frågeformulär och omröstningar anonyma och vi samlar endast in personuppgifter för statistiska ändamål. Om det skulle ske av annat skäl får du information om det när vi samlar in uppgifterna.

Om du registrerar dig för någon av våra digitala produkter eller tjänster via ett konto kommer vi att begära uppgifter så att vi kan identifiera dig och tillhandahålla produkterna och tjänsterna ("kontouppgifter").

Kontouppgifter behandlas i syfte att driva våra webbplatser, tillhandahålla digitala tjänster som du beställer, kommunicera med dig om dessa digitala produkter och tjänster och underhålla säkerhetskopior av våra tjänster.

Kontouppgifter innefattar ditt fullständiga namn och din e-postadress, telefonnummer. Vi kan också be dig att ange ett lösenord så att du säkert kan komma tillbaka till ditt konto.

Genomförandet av avtalet mellan dig och oss för tillhandahållande av de digitala produkterna och tjänsterna är den rättsliga grunden för behandling av kontouppgifter.

Om inte annat anges när du registrerar dig, sparas kontouppgifter under tiden du har ett konto hos oss. 

Uppgifter du lämnar till oss när du använder lokaliseringstjänster, exempelvis vår tjänst för att söka återförsäljare ("lokaliseringsuppgift").

Uppgifterna används för att identifiera återförsäljare i närområdet.

För att använda vissa av våra tjänster ber vi om postnummer.

Genomförandet av avtalet mellan dig och oss för tillhandahållande av de digitala produkterna och tjänsterna är den rättsliga grunden för behandling av lokaliseringsuppgifter.

Vi sparar inte dessa uppgifter.

Uppgifter du lämnar till oss när du kommunicerar med oss, t.ex. via e-post eller kontaktformulär via våra webbplatser eller genom chattfunktionen på vår webbplats ("Kommunikationsuppgifter")

Uppgifterna används för att vi ska kunna svara på eller följa upp på dina kommentarer, förfrågningar eller frågor

Uppgifterna kan innefatta ditt fullständiga namn, din e-postadress och andra personuppgifter som du lämnar till oss för att kommunicera med dig.

Vi använder våra berättigade intressen när vi assisterar dig och svarar på kommunikationen som laglig grund för behandlingen av kommunikationsuppgifter.

Vi sparar uppgifterna så länge som det behövs för att hantera din fråga eller kommentar. Uppgifterna raderas därefter direkt och senast inom två månader.  

Frivillig information
När du lämnar uppgifter till oss (exempelvis de som anges i ovanstående scenarier) kommer vi ibland också att be dig om kompletterande uppgifter. Dessa uppgifter är frivilliga och används för att hjälpa oss att bättre förstå våra kunder och anpassa våra tjänster till dem. 

Statistisk information
Vi samlar också in och använder aggregerade uppgifter såsom statistiska eller demografiska uppgifter (”Sammanställda uppgifter”). Sammanställda uppgifter kan komma från dina personuppgifter men dessa uppgifter avslöjar inte din identitet på något sätt. Till exempel, kan vi sammanställa uppgifter om din användning och din enhet för att beräkna det procentuella antalet av våra webbplatsanvändare som använder en speciell del av vår webbplats. Sammanställda uppgifter används endast för våra egna verksamhetsändamål.

Känsliga personuppgifter
Vi efterfrågar inte och samlar inte in några känsliga personuppgifter. Däremot har vi sektioner på webbplatserna där du kan ange ytterligare information, till exempel när du svarar på en recension. Om du lämnar uppgifter i dessa fritextfält, lämna endast de uppgifterna som är relevanta. Lämna inte uppgifter som är känsliga. Vi är inte ansvariga för uppgifterna som du lämnar frivilligt och uppgifterna ska lämnas i enlighet med våra användarvillkor. Om du svarar på en undersökning eller lämnar en recension på vår hemsida, kom ihåg att den informationen kommer att bli synlig för andra webbplatsanvändare.

5. Information vi samlar in om dig från andra platser
För att kunna tillhandahålla våra tjänster, kan vi komma att få uppgifter från dig från andra källor, inklusive:

 • Vi kan få uppgifter om dig om du använder någon av de andra webbplatser vi driver eller andra produkter och/eller tjänster vi erbjuder. Vi har också ett nära samarbete med tredje parter (bland annat affärspartner, underleverantörer av tekniska tjänster och betalningstjänster, analysleverantörer, såsom Google Analytics och leverantörer av sökinformation) och kan få uppgifter om dig från dem.

  Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse, dvs. att övervaka och förbättra vår webbplats och våra produkter och tjänster.
 • Information från våra webbservrars loggar, exempelvis information om din dator, såsom din IP-adress, operativsystem och typ av sökmotor (”användaruppgifter”). Vi använder dessa uppgifter för systemadministration och för att analysera hur våra webbplatser och digitala plattformar används. Det hjälper oss också att kunna erbjuda den bästa infrastrukturen för dina aktiviteter på internet.

  Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse, dvs. att övervaka och förbättra vår webbplats och våra produkter och tjänster.
 • Såsom anges ovan samlar vi in uppgifter med hjälp av cookies, eller annan liknande teknik som lagras på din enhet, om hur du använder vår webbplats och våra digitala produkter och tjänster. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk. De hjälper oss att förbättra webbplatsen och kunna erbjuda dig bättre och mer personligt anpassade tjänster.  Du kan läsa vår policy för cookies här.
 • Vår webbplats kan göra det möjligt för dig att dela din upplevelse och komma i kontakt med oss genom sociala medier tillhandahållna av tredje part, såsom Facebook och Twitter. Vi kan komma att samla in information från våra sociala medier, bland annat sådant som du har gillat och delat samt tweets och om innehållet på våra webbplatser för sociala nätverk. Vi har inte kontroll över integritetsskyddet för informationen som du anger på sociala nätverket och varje sociala nätverks integritetspolicy blir tillämplig när du använder deras tjänster.


Vi kan även komma att dela med oss av dina personuppgifter till annan tredje part, till exempel om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att genomföra eller tillämpa våra villkor och andra överenskommelser, eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet som tillhör BFGoodrichkoncernen, våra kunder eller andra. 

8. Internationella överföringar av personuppgifter
BFGoodrich är en internationell koncern med databaser i de olika länder där företaget är verksamt. BFGoodrich kan föra över dina personuppgifter inom koncernen till en av sina databaser eller till externa partner utanför ditt hemland.

Eftersom nivåerna för skyddet av personuppgifter varierar mellan länder överför vi endast dina personuppgifter till företag i BFGoodrichkoncernen eller till tredjepartsföretag utanför Europeiska unionen om dessa företag erbjuder samma eller liknande skydd av personuppgifter som BFGoodrich.

För överföringar inom BFGoodrich har företaget antagit bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) som styr överföringen av personuppgifter från Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. En kopia av dessa bindande företagsbestämmelser finns att tillgå på begäran. 

Överföring av uppgifter utanför koncernen styrs av våra uderleverantörers bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) eller av avtal som innehåller Europeiska kommissionens standardklausuler för leverantörer utanför EU, för att garantera en liknande nivå av skydd som i ditt hemland.

Vi är måna om att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt, men överföring av information via internet är inte fullständigt säkert. Tillsammans med våra tjänsteleverantörer gör vi vårt bästa för att skydda dina personuppgifter men informationen lämnas på egen risk.

9. Så här länge sparar vi dina personuppgifter
Som regel behåller vi inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för att uppfylla syftet vi samlade in dem för, eller vad som krävs enligt gällande lag, såsom för att uppfylla skyldigheter enligt bokföringslagen eller rapporteringskrav.

För att kunna fastställa lämplig period för att spara personuppgifter bedömer vi uppgifternas omfattning, typ och känslighet, den eventuella risken för skada från obehörig användning eller röjande av dina personuppgifter och om vi kan nå dessa syften på andra sätt, samt tillämpliga rättsliga krav.

Under vissa omständigheter kan du be oss att radera dina uppgifter. Se dina rättigheter att få uppgifter raderade nedan för ytterligare information.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan förknippas med dig) för forsknings- eller statistiksyfte. I det fallet kan vi använda informationen under obegränsad tid, utan ytterligare meddelande till dig.

10. Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
Dataskyddslagstiftningen ger dig vissa rättigheter när det gäller behandling av dina uppgifter. Det handlar om:

 • Rätten att bli informerad
 • Rätten att få tillgång till dina uppgifter
 • Rätten att korrigera dina uppgifter
 • Rätten att radera dina uppgifter
 • Rätten att begränsa behandling
 • Rätten att föra över uppgifter
 • Rätten att göra invändningar

 

Rätten att bli informerad

Du har rätt att får information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, bland annat vilka vi är, hur vi använder dina personuppgifter samt dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Vi har samlat all information du behöver i detta meddelande om integritet.

Rätten att få tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Vi kan bekräfta huruvida dina uppgifter behandlas och ge dig tillgång till dina personuppgifter. 

Rätten att korrigera dina uppgifter

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få uppgifterna korrigerade och uppdaterade. Om vi har lämnat ut dina uppgifter till tredje part kommer vi om möjligt att informera dem om eventuella uppdatering som du lämnar till oss. Du kan uppdatera de personuppgifter vi har om dig genom att kontakta oss på något av de sätt som anges i den här integritetspolicyn.

Rätten att radera dina uppgifter

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller tas bort när det inte finns något skäl för oss att fortsätta att behandla dem. De omständigheter när du kan begära rätten att bli bortglömd innefattar när informationen inte längre är nödvändig för det syfte som den ursprungligen samlades in eller behandlades för, och när du har tagit tillbaka ditt samtycke till behandling. 

Det finns ett fåtal omständigheter när rätten att bli bortglömd inte gäller – fråga oss om du vill veta mer.

Rätten att begränsa behandling

Du har också rätt att ”blockera” eller dra in behandlingen av dina personuppgifter. Om du ber att vi ska dra in dina personuppgifter kommer vi inte att fortsätta att behandla dem.

Rätten att föra över uppgifter

Om du vill flytta eller föra över dina personuppgifter till en annan tjänsteleverantör, eller kopiera dina uppgifter för dina egna syften, har du rätt att få dina uppgifter överförda till en annan person.  

Rätten att göra invändningar

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vi informerar dig vanligtvis (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi avser att använda dina uppgifter för dessa syften eller om vi avser att lämna ut dina uppgifter till tredje part för sådana syften. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att kryssa för vissa rutor på de formulär vi använder för att samla in dina uppgifter.  Du kan också utöva rätten när som helst genom att kontakta oss på legal.general@michelin.com.
Du hittar ytterligare information om dina rättigheter när det gäller dataskydd hos Datainspektionen på www.datainspektionen.se

11. Vad du kan göra om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina uppgifter
Vi är måna om att skydda och respektera din integritet. Men om du inte är nöjd med hur vi samlar in eller behandlar dina uppgifter eller bara vill ha ytterligare information om dina rättigheter kan du kontakta oss på något av följande sätt:

 • du kan e-posta oss på legal.general@michelin.com
 • du kan skriva brev till oss till BFGoodrich Nordic AB, Box 47 175, 100 74 Stockholm

Vi kommer att samarbeta med dig för att lösa eventuella problem och försöker besvara alla frågor så snart som möjligt. 
Du kan också klaga hos Datainspektionen – ytterligare information finns på www.datainspektionen.se.

12. Om datasäkerhet
BFGoodrich har infört åtgärder för att skydda dina personuppgifters integritet och säkerhet. Endast de anställda och tjänsteleverantörer som behöver känna till uppgifterna och som har utbildats i att följa sekretessregler har tillgång till personuppgifterna

På BFGoodrichs kommersiella webbplatser kommer bankuppgifter att samlas in för effektiva rättssäkra betalningsförfaranden. Dessa åtgärder kan bestå av SSL-kryptering (avsedd att göra uppgifterna oläsliga för andra) under insamlingen eller överföringen av konfidentiella uppgifter. Denna information används endast för internetbetalningar och kommer inte att sparas.

BFGoodrich säkerställer att dina personuppgifter inte ändras, skadas eller blir tillgängliga för tredje part som inte har rätt till det.

13. Förändringar i vår integritetspolicy
Vår policy kan ibland ändras. Alla framtida ändringar läggs upp på den här sidan. Om du har ett onlinekonto hos oss kan vi informera dig om ändringar via e-post eller via ditt konto nästa gång du loggar in. 

Denna policy uppdaterades den 25 maj 2018. Vi kommer att lägga upp alla ändringar på den här sidan och de träder samtidigt i kraft. Gå in på sidan regelbundet för att ta del av eventuella ändringar.​​

Du använder en webbläsare som inte stöds
Du använder en webbläsare som inte stöds av den här webbplatsen. Detta innebär att vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett. Detta kan orsaka avvikande beteenden när du surfar på webbplatsen. Använd eller uppgradera/installera en av följande webbläsare för att få tillgång till alla funktioner på webbplatsen.