Däcket är den enda kontaktpunkten mellan fordonet och marken. Därför är det viktigt att användarna ser till att bevara däckens kvalitet och prestanda. Vi rekommenderar därför att man följer nedanstående säkerhetsinstruktioner och användningsråd. Dessa rekommendationer gäller med beaktande av eventuella mer restriktiva lokala bestämmelser, så som lagstiftning, föreskrivna krav osv.