HÖGPRESTERANDE ÅRET RUNT-DÄCK
Däck som levererar en mätbar dragkraft på snö och is utan att kompromissa med köregenskaperna på torrt underlag.

ÅRET RUNT-DÄCK
Däck som ger en bra balanserad dragkraft i regn och snö med däckmönster med lång livslängd och en komfortabel, tyst körning.

DRAGKRAFT ÅRET RUNT
Markerar däckets möjlighet att ge dragkraft med balanserad prestanda under såväl våta som torra och vintriga förhållanden.

APS
En avancerad kiseldioxidbaserad vintergummiblandning som hjälper till att ge flexibilitet där slitbaneytan har kontakt med vägen.

ARAMID
Ett syntetiskt textilmaterial som är starkare än stål och som används i vissa däck.

FÖRSTÄRKNINGSVÄV
En viktig däckkomponent, som är kontaktpunkten mellan däcket och hjulet. Det är konstruerat för att stå emot krafter som hjulet utsätter däcket för under montering och de dynamiska krafter  som uppstår under körning och bromsning.

VULSTFYLLMEDEL
Ansvarar för att överföra framdrivnings- och bromsningsmoment från fälgen till vägytans kontaktområde.

VULSTSPÄNNINGSSTRUKTUR
Två sidoväggsskikt lindade runt varje vulsttråd i motsatta riktningar för att ge lateral stabilitet men samtidigt flexibilitet för att absorbera ojämnheter i vägen.

BÄLTE
Ett gummibelagt kordskikt som är placerat mellan kordväven och slitbanan. Kordväven är oftast tillverkade av stål, men den kan också vara av fiberglas, konstfiber, nylon, polyester eller andra slags textilmaterial.

KORSSKIKT
En typ av däck med korsade lager av kordväv som går diagonalt mot mitten av däckmönstret.

BULTCIRKEL
Diametern av en tänkt cirkel ritad genom mitten av varje hjulmutterhål och sedan mätt från två hål som är direkt mot varandra. Måttet används för att välja korrekt hjul vid byte.

BROMSNINGSMOMENT
En teknik som utövas av drag racing-förare och road testers för att förbättra accelerationen från stillastående. Man trycker ner bromspedalen och gaspedalen samtidigt så att motorns varvtal ökas tills man släpper bromsen.

BREAKAWAY
Ett begrepp som används för att beskriva en förlust av dragkraft när man går in i en kurva eller accelererar från stillastående. Däcken tappar greppet och slirar mot vägytan.

BUTYLGUMMI
Ett syntetgummi som används för att skapa dagens däck. Det är praktiskt taget helt ogenomträngligt för vatten och luft.

CAMBER
Hjulets lutning inåt eller utåt i vertikalt läge, mätt i grader. Cambervinkeln justeras för att hålla de yttre däcken på platta mot vägbanan vid en kurvtagning.

CAMBERTRYCK
Den sido- eller lateralkraft som skapas när ett däck rullar med camber, vilket kan lägga till eller dra ifrån sidokraften som ett däck genererar.

KIMRÖK
Detta är ett förstärkande fyllmedel som när det blandas med gummiblandningen i däcket ökar däckets slitstyrka.

STOMME
Däckets bärande struktur som består av  kordväv fäst mot vulsten och som löper i en radie till den andra sidan och fäster i vulsten.      Kan också kallas innerslang.

STOMSKIKT
Tillverkat av tunna textilfibertrådar inbundna i gummit. Dessa trådar har stor betydelse för däckets styrka.

LASTKAPACITET
Hur mycket vikt ett däck är konstruerat för att bära vid ett visst lufttryck. För varje däckstorlek finns det en tabell som visar vilket lufttryck som är det rätta för fordonets belastning på hjulaxlarna.

CASTER
Vinkeln mellan en linje dragen vertikalt genom hjulets mittlinje och axeln runt vilken hjulet styrs. Vinkeln förbättrar bilens riktningsstabilitet.

CENTRUMLINJE
En tänkt linje från mitten av bilen. Hjulinställning sker från denna linje.

CENTRIFUGALKRAFT
Accelerationskraften i sidled av ett föremål i en kurvrörelse, mäts i g. När en bil kör genom en kurva utsätts den för en centrifugalkraft som försöker dra bilen utåt. För att motverka detta utvecklar däcken en likvärdig och motsatt kraft som verkar ner mot vägen. Kallas även för lateral kraft.

TEXTILKORD
Textilsträngar som bildar däckets skikt eller lager. Textilkorden kan vara tillverkad av polyester, rayon, nylon, fiberglas eller stål.

KURVTAGNINGSKRAFT
Kraften som bilens hjul utsätts för vid kurvtagning - däckets möjlighet att behålla greppet och motstå sidokraften så att bilen tar kurvan så som föraren önskat.

BÄLTEN
Ger ett stabilt underlag för slitbanan, vilket leder till bra bränsleekonomi. Skikten ger också centrifugal och lateral stelhet åt däcket och har konstruerats så att det är tillräckligt böjligt för att ge en komfortabel körning.

TJÄNSTEVIKT
Vikten hos ett körklart fordon med kylarvätska, spolarvätska, olja samt full bränsletank och all normal utrustning på plats, inklusive 75 kg för förarens vikt .

RIKTNINGSSTABILITET
Bilens förmåga att köras säkert och tryggt rakt fram och i hög hastighet utan att påverkas av ojämnheter i vägbanan, sidvindar, aerodynamiska krafter eller annan yttre påverkan.

SPÅRKÄNSLIGHET
Spårvidd är bredden mellan den yttersta kanten av slitbanan på däcken på samma axel. Spårkänslighet avser ett förhållande då bilen inte går rakt, dvs att bakhjulen inte följer i samma spår som framhjulen när bilen körs rakt fram. Kallas också riktningsstabilitet.

DRIFT
Drift avser bilens tendens att avvika från en rak linje utan att föraren vrider på ratten. Man kan också säga att bilen vandrar.

EXCENTRISK MONTERING
Montering av ett hjul på ett sådant sätt att centrum för roteringen inte är inställt i linje med centrum för rotering av bilens nav.

ARMERINGSFIBRER PÅ NOLL
Enskilda, spirallindade nylon eller aramid/nylon-förstärkta armeringsfibrer kan placeras exakt i specifika delar eller över hela slitbaneområdet ovanpå stålbältena som är bandade i noll grader. Detta hjälper inte bara till att bibehålla däckets form, utan det ökar också körkomforten och precisionen i styrningen av bilen.

FRAMÅT-BAKÅT VIKTÖVERFÖRING
Överföring av vikten från framaxeln till bakaxeln (eller tvärtom) orsakad av acceleration eller inbromsning. Acceleration medför att vikten överförs från framaxeln till bakaxeln. Bromsning medför att vikten överförs från bakaxeln till framaxeln.

FYRHJULSDRIFT
En köregenskap som beskriver en bil där både framhjul och bakhjul styrs på ett kontrollerat sätt. Föraren använder både gaspedal och ratt för att få bilen att följa en önskad riktning.

FRI RADIUS
Radien på ett däck eller hjul som inte påverkas av belastning.

BRUTTOAXELVIKT (GAWR)
Den maximala vikt som kan fördelas över däcken på en viss axel.

TOTALVIKT (GVW)
Vikten av fordonet och dess innehåll, bl.a. vätskor, passagerare och last.

TOTALVIKTSBEDÖMNING (GVWR)
Den högsta totalvikten som är tillåten för fordonet och dess innehåll. Detta värde fastställs av fordonstillverkaren och finns angivet på etiketten i dörren på förarsidan.

INBUKTNING
En normal och säker inbuktning i däckets sidovägg där överlappande fogar av vävnadsskikt bildar inbuktningar. Detta kan inte hända på slitbanan tack vare inblandningen av ståltrådar.

INNERSTOMME
Det innersta lagret av ett slanglöst däck, blandat med praktiskt taget ogenomträngligt butylgummi. Över tid kommer en del luft att försvinna. Kontrollera lufttrycket i dina däck en gång i månaden för att säkerställa att däcken fungerar säkert och tillförlitligt.

LATERAL VIKTÖVERFÖRING
När en bil kör genom en kurva överförs vikt från hjulen på insidan av kurvan till hjulen på utsidan av kurvan. Detta sker på grund av centrifugalkraften eller lateralkraften som påverkar bilen.

BELASTNINGSRADIE
Ett mått i tum från hjulaxelns centrumlinje till marken när däcket har korrekt lufttryck för belastningen.

BELASTNING SEKTIONSHÖJD
Höjden på den sektion av däcket som är i kontakt med vägbanan.

BELASTNINGSINDEX
Definierar däckets maximala lastkapacitet vid ett visst luftttryck.

KLACKCENTRERAD
Hjulen är tillverkade för att antingen passa till navet eller klackarna. Klackcentrerad innebär att klackhålen på hjulet passar perfekt till klackhålen på bilen.

LUXURY PERFORMANCE TOURINGDÄCK
Denna typ av däck, som framför allt tillverkas för lyxiga sedanmodeller, erbjuder utmärkta köregenskaper och en komfortabel, jämn körning.

OXIDERING
Rost som uppstår i stålbälten när fukt tränger in i däcket på grund av en skada. Detta kan leda till att däcket blir obrukbart innan det egentligen är dags för däckbyte.

RULLOMKRETS
Den sträcka som däcket har rullat under ett varv (dess omkrets). Detta kan variera beroende på belastning och lufttryck. Rullomkretsen kan beräknas enligt följande: 63,360 delat med antal varv per "mile" = rullomkrets i tum.

GUMMIBLANDNING
En kombination av råmaterial blandade enligt noggrant utvecklade metoder. Gummiblandningen är speciellt anpassad efter den prestanda som krävs för respektive däcktyp.

STÅLBÄLTE
Kombinationen av stålskikt täckta med gummi som bildar en remsa eller ett bälte som är placerat under slitbanan och ovanpå stommen. Säkerställer att däcket håller en fast form när det roterar och bidrar till att förhindra punktering.

STYRRESPONS
Bilens reaktion på förarens styrmanövrar. Också den feedback som föraren får via ratten vid styrning av bilen.

SYNTETGUMMI
Tillverkat för hand, i motsats till naturligt gummi. De flesta däck till personbilar och transportbilar består av en relativt liten mängd naturgummi.

TOE
Avståndsskillnaden mellan fram och bak på ett par däck monterade på samma axel.

TOE-IN
Främre delen av två däck på samma axel är närmare varandra än bakre delen av däcken.

TOE-OUT
Främre delen av två däck på samma axel är längre ifrån varandra än bakre delen av däcken.

TOE-OUT SVÄNGNING
Brukar också kallas för Ackermannvinkel. Vid en kurvtagning följer hjulen som är på kurvans insida en snävare radie än hjulen på utsidan, eftersom de båda framhjulen vrids i olika vinklar när de svänger.

VRIDMOMENT
Vridnings- eller svängningsförmåga, som vanligtvis mäts i Newtonmeter eller Nm.

TORSIONSSTAV
En lång, rak stång som sitter fast i chassit i ena änden och i en del av upphängningen i den andra änden. Fungerar som en oupprullad fjäder som absorberar energi genom att vrida sig.

UNDRE SLITBANA
Material mellan botten av slitbanans gummi och det övre lagret av stålbälten. Fungerar som en kudde som höjer komforten.

VARIABEL KONTAKTYTA
Ett system som maximerar kontaktytan vid kurvtagning genom en kombination av asymetriska däckmönster och underliggande bälten.

HJULBAS
Avståndet från mitten av framhjulet till mitten av bakhjulet på samma sida av bilen.

 

Du använder en webbläsare som inte stöds
Du använder en webbläsare som inte stöds av den här webbplatsen. Detta innebär att vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett. Detta kan orsaka avvikande beteenden när du surfar på webbplatsen. Använd eller uppgradera/installera en av följande webbläsare för att få tillgång till alla funktioner på webbplatsen.